ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1/2563


** กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1/2563 **
             
โปรดทราบ!!! นักเรียน   GT1/1 , GT1/2 , MEP1 , GT 2/1 , MEP2 , GT3/1 , MEP3 ไม่ต้องลงกิจกรรม!!!

1. ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่  http://sp.lookupsoft.me  
2. กำหนดลงทะเบียนกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 /2563 ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม  2563 เวลา 06.00 น. ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 23.00 น
    (ระบบจะปิด ไม่สามารถลงทะเบียนได้หากเกินกำหนดเวลา)

3. การเข้าระบบที่เมนู : นักเรียนเข้าระบบ

          - รหัสนักเรียน   :  เลขประจำตัว 5 หลัก

          - รหัสผ่าน        :  เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

4. ศึกษาเมนู ข้อมูลกิจกรรม เพื่อดูรายชื่อกิจกรรมทั้งหมด  ครูประจำกิจกรรม 

5. ขั้นตอนการเลือกกิจกรรม : ที่เมนู เลือกกิจกรรม โดยสามารถเลือกได้ 1 กิจกรรม เรียนวันพฤหัสบดี คาบ 8 

***ศึกษาวิธีลงทะเบียนเลือกกิจกรรม ได้ที่เมนู "คู่มือใช้งาน" ค่ะ**

ล่าสุด