ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64141
ชื่อกิจกรรม
มหัศจรรย์แห่งตัวเลข
อาจารย์ผู้ดูแล
นางกัญญาภัค ศรีนรา
สถานที่
225
รายละเอียด
ตัวเลขแต่ละตัวมีชีวิต เมื่อนำมารวมกัน ทำให้เกิดเป็นพลังงานขับเคลื่อนที่ส่งผลให้ผู้ที่เป็นเจ้าของตัวเลขกลุ่มนั้นๆ อย่างน่ามหัศจรรย์
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ