ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64137
ชื่อกิจกรรม
นักดาราศาสตร์อเวนเจอร์ส
อาจารย์ผู้ดูแล
นายณัฐพงษ์ จุ้ยนิ่ม
สถานที่
624
รายละเอียด
เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านดาราศาสตร์ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนจะได้รับทั้งความรู้ ความสนุก และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ติดตัวไปตลอดกาล
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ