ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64135
ชื่อกิจกรรม
สนุกกับวิทยาศาสตร์
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวกนกพร สุภนาม
สถานที่
627
รายละเอียด
นักเรียนสามารถใช้หลักวิทยาศาสตร์ได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ