ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64134
ชื่อกิจกรรม
เกษตรเพื่อการดำรงชีวิต
อาจารย์ผู้ดูแล
นายวิทยา แผ่นผา
สถานที่
527
รายละเอียด
การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลผลิตจากการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การประมงและ​การจัดการที่ดิน. ความสำคัญของการเกษตร. การเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของ​มนุษย์
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ