ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64131
ชื่อกิจกรรม
ไอเดียสิ่งประดิษฐ์
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูวรรณธิดา เพชรทะวงค์
สถานที่
325
รายละเอียด
การประดิษฐ์ประดอยสิ่งของเหลือใช้ตามท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ