ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64127
ชื่อกิจกรรม
รอบรู้สมุทรปราการ
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูกัญจณา พรนิเสน
สถานที่
334
รายละเอียด
เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับความรอบรู้ เรื่องเล่าต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ