ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64104
ชื่อกิจกรรม
อาหาร DIY
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวญาดา ไกรปะวี
สถานที่
524
รายละเอียด
นักเรียนได้เรียนรู้การทำอาหาร เรื่องรู้ด้านโภชนาการ และสุขอนามัยมารยาทในการรับประทานอาหาร เพราะโลกยุคปัจจุบันเด็กเติบโตขึ้นท่ามกลางอาหารฟาสฟุด,อาหารขยะซึ่งเป็ที่มาของความอ้วน ดังนั้นการเรียนรู้ในเรื่องนี้จะช่วยให้สามารถเลือกอาหารทานได้อย่างชาญฉลาด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความคิดสร้างสรรค์
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ