ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64201
ชื่อกิจกรรม
การเพาะต้นอ่อนผักเพื่อการค้า
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวสุนันทา โชคชัย
สถานที่
533
รายละเอียด
การเพาะปลูกต้นอ่อนจากเมล็ดงอก วัสดุปลูกหาได้ง่ายและราคาไม่สูง สร้างรายได้อย่างมั่งคง และจะมีการแนะนำขั้นตอนในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ วัสดุปลูก และปัญหาจากแมลงศัตรูพืช
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ