ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1/2567


** กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1/2567 **
             
โปรดทราบ!!! นักเรียนที่ต้องเลือก ม.1/1 - 1/12   ม.2/1 - 2/12 และ ม.3/1 - 3/12 เท่านั้น

1. ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่  http://sp.lookupsoft.me  
2. กำหนดลงทะเบียนกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 /2567 ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.00 น. ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 20.00 น
   
 (ระบบจะปิด ไม่สามารถลงทะเบียนได้หากเกินกำหนดเวลา)

3. การเข้าระบบที่เมนู : นักเรียนเข้าระบบ

          - รหัสนักเรียน   :  เลขประจำตัว 5 หลัก

          - รหัสผ่าน        :  เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

4. ศึกษาเมนู ข้อมูลกิจกรรม เพื่อดูรายชื่อกิจกรรมทั้งหมด  ครูประจำกิจกรรม 

5. ขั้นตอนการเลือกกิจกรรม : ที่เมนู เลือกกิจกรรม โดยสามารถเลือกได้ 1 กิจกรรม เรียนวันจันทร์ คาบ 8 

***ศึกษาวิธีลงทะเบียนเลือกกิจกรรม ได้ที่เมนู "คู่มือใช้งาน" ค่ะ**