ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 /2559 ครั้งที่ 1


** กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 /2559 ครั้งที่ 1 **
    [นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมซ้ำกับภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่1-2 ได้ค่ะ]

โปรดทราบ!!! นักเรียน   ม. 1/1 , ม. 1/2 เลือกได้ 1 กิจกรรมเฉพาะวันจันทร์
                                    ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม.3/2 ไม่ต้องลงกิจกรรม
                                    ม. 3/1 เลือกได้ 1 กิจกรรม เฉพาะพฤหัสบดี
 *** หากนักเรียนห้องดังกล่าวเลือกกิจกรรมไปแล้ว กรุณา เปลี่ยนวันให้ตรงกับที่แจ้ง

1. ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่  http://sp.likeprogram.net  

2. กำหนดลงทะเบียนกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 /2559 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. ถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น
    (ระบบจะปิด ไม่สามารถลงทะเบียนได้หากเกินกำหนดเวลา)

3. การเข้าระบบที่เมนู : นักเรียนเข้าระบบ

          - รหัสนักเรียน   :  เลขประจำตัว 5 หลัก

          - รหัสผ่าน        :  เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

4. ศึกษาเมนู ข้อมูลกิจกรรม เพื่อดูรายชื่อกิจกรรมทั้งหมด  ครูประจำกิจกรรม 

5. ขั้นตอนการเลือกกิจกรรม : ที่เมนู เลือกกิจกรรม โดยสามารถ เลือกได้ สัปดาห์ละ 5 กิจกรรม วันละ 1 กิจกรรม ทั้งนี้ ห้ามเลือกกิจกรรมซ้ำ ในแต่ละวัน 

***ศึกษาวิธีลงทะเบียนเลือกกิจกรรม ได้ที่เมนู "คู่มือใช้งาน" ค่ะ***

ล่าสุด