ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64149
ชื่อกิจกรรม
เรียนเล่นเป็นคณิตศาสตร์
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาววิริยา มาศวรรณา
สถานที่
132
รายละเอียด
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น การจ่ายค่าเดินทางมาโรงเรียน การอ่านนาฬิกา เป็นต้น กิจกรรมนี้จะช่วยนักเรียนเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ผ่านเกมส์ต่างๆ ที่จะช่วยฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบไปพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรม
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ