ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64148
ชื่อกิจกรรม
math art
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวปาริฉัตร พลขำ
สถานที่
255
รายละเอียด
เป็นกิจกรรมที่นำศิลปะมาผสมผสานกันคณิตโดยผ่านการสร้างสรรค์ตามจินตนาการ การเรียนจะเน้นการปฏิบัติ และการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างเพื่อนกับครู
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ