ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64147
ชื่อกิจกรรม
คณิตพาเพลิน
อาจารย์ผู้ดูแล
นายธวัชชัย ไชยชนะ
สถานที่
263
รายละเอียด
เป็นกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ผ่านเกมส์ต่างๆ ที่จะช่วยฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบไปพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมต่างๆ
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ