ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64145
ชื่อกิจกรรม
สารจากภาษาไทย 2
อาจารย์ผู้ดูแล
นายกิตติ อัมพรมหา
สถานที่
526
รายละเอียด
กิจกรรมสารจากภาษาไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเน้นให้นักเรียนเกิดทักษาการคิด วิเคราะห์และรู้จักแสดงโดยรูปแบบขิงกิจกรรม จะประกอบด้วยการวืเคราะห์สารจากเพลงและจากบทความต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนวิชาต่าง ๆได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (29)

กลับ