ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64140
ชื่อกิจกรรม
ดนตรีบำบัด
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวจินตรัตน์ เหง้าชมพู
สถานที่
225
รายละเอียด
"ดนตรีบำบัดเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายปรับสภาพสมดุลมีมุมมองในเชิงบวก ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล ช่วยเสริมในกระบวนการบำบัดทางจิตเวช "
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ