ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64139
ชื่อกิจกรรม
ทักษะชีวิต
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวบุปผา แสงเนตร
สถานที่
224
รายละเอียด
การใช้ชีวิตในโลกปัจจุบัน จำเป็นต้องเอาตัวรอดให้ได้ ทักษะชีวิตจึงสำคัญและจำเป็น รู้ก่อน คิดก่อน ทำก่อน กล้าตัดสินใจ ทำทันที เร็วกว่าคนอื่นแค่เสี้ยววินาที ชีวิตเรารอด เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมกัน ตัวอย่าง การบริหารและวางแผนการเงิน รู้เท่าทันเทคโนโลยี ความรู้เบื้องต้นเรื่องโภชนาการ การมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นต้น
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ