ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64138
ชื่อกิจกรรม
บอร์ดสวยงาม
อาจารย์ผู้ดูแล
นางประคอง ม่วงศรี
สถานที่
223
รายละเอียด
นักเรียนสามารถนำผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ