ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64136
ชื่อกิจกรรม
ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวพิชญาภัค แสงแก้ว
สถานที่
641
รายละเอียด
สร้างของเล่นโดยใช้ ความรู้ หลักการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ