ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64132
ชื่อกิจกรรม
ท่องเที่ยวทั่วไทย
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสิริมน ฤดี
สถานที่
324
รายละเอียด
นักเรียนได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ