ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64130
ชื่อกิจกรรม
เสริมทักษะสังคม
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูหนึ่งฤทัย ทัศมี
สถานที่
332
รายละเอียด
เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการเรียนสังคมให้ดียิ่งขึ้น
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (27)

กลับ