ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64129
ชื่อกิจกรรม
รีไซเคิล
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูผกามาศย์ รักษ์นาค
สถานที่
333
รายละเอียด
เป็นกิจกรรมที่นำสิ่งของเหลือใช้มาทำการรีไซเคิล กลับมาใช้ใหม่
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ