ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64128
ชื่อกิจกรรม
นานาสาระ
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสุกัญญา ตันโสภณ
สถานที่
331
รายละเอียด
เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการคงความหลากหลาย มีเนื้อหาสาระเหมาะกับวัยของผู้เรียน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ