ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64125
ชื่อกิจกรรม
ฟุตบอล 1
อาจารย์ผู้ดูแล
นายยุทธนา พิพรพงษ์
สถานที่
สนาม 6
รายละเอียด
ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล ศึกษาเทคนิคการเล่นเป็นทีม ตลอดจนการออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตบอล การนำความรู้และทักษะต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวัน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (35)

กลับ