ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64124
ชื่อกิจกรรม
บาสเกตบอล
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวนิรากุล ศรีบุญเรือง
สถานที่
สนามบาสเกตบอล
รายละเอียด
ศึกษาเทคนิคการเล่นเป็นทีมตลอดจนกติกาการแข่งขันบาสเกตบอล การปฏิบัติทักษะกีฬาบาสเกตบอล การนำความรู้ทักษะต่างๆที่ปฏิบัติไปใช้เป็นระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (35)

กลับ