ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64123
ชื่อกิจกรรม
ฟุตซอล 1
อาจารย์ผู้ดูแล
นายกิตติ นฤดีศรีอุทัย
สถานที่
สนาม 5
รายละเอียด
ศึกษาลักษณะธรรมชาติของกีฬาฟุตซอล กติกา มารยาท วิธีการเล่น การเคลื่อนไหว การออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตซอล ทักษะการเล่นกีฬาประเภททีมสามารถออกกำลังกายและเล่นกีฬาฟุตซอล เพื่อน้ำไปใช้ออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (35)

กลับ