ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64122
ชื่อกิจกรรม
การถักโครเชต์
อาจารย์ผู้ดูแล
นายฉัตรชัย พวงศรี
สถานที่
541
รายละเอียด
สามารถสร้างรายได้ในการทำกิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างทักษะและสมาธิ ในการทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ