ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64120
ชื่อกิจกรรม
รำวงมาตรฐาน
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาววงค์ชนิตา ปัทมาคม
สถานที่
542
รายละเอียด
รำวงมาตรฐานเป็นการฝึกทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น ผู้เรียนสามารถนำทักษะการรำไปใช้ในการเรียนในห้องเรียน ใช้ในการแสดงในงานต่าง ๆ รวมไปถึงการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ