ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64119
ชื่อกิจกรรม
Music
อาจารย์ผู้ดูแล
นายธนวุฒิ สุวรรณ
สถานที่
512
รายละเอียด
ถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีสากลและแสดงผลงานทางดนตรีสากล พร้อมฝึกประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนในการประกวดแข่งขัน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ