ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64117
ชื่อกิจกรรม
SP.Danceing
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวอโนชา เที่ยงพิมล
สถานที่
531
รายละเอียด
ฝึกทักษะการเต้นทุกรูปแบบ เพื่อการแสดงและแข่งขัน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ