ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64116
ชื่อกิจกรรม
ปฏิบัติดนตรีไทย 1
อาจารย์ผู้ดูแล
นายธนัท วัฒนาวณิช
สถานที่
547
รายละเอียด
การปฏิบัติดนตรีไทย เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 1 เครื่อง หมายเหตุ เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ