ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64113
ชื่อกิจกรรม
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวสุชาดา รู้วงษ์
สถานที่
723
รายละเอียด
ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นสิ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครแต่เมื่อมองดูแล้วทั้งวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มองว่าเป็นสิ่งเฉพาะแล้วหากได้ลองใช้ชีวิตภายในวัฒนธรรมนั้นๆแล้วจะพบว่ามีสาเหตุและที่มาของแต่ละวัฒนธรรมอยู่และน่าจะทำให้เข้าใจพื้นฐานร่วมกันของผู้คนบนโลกได้อีกด้วย การศึกษาต่อในญี่ปุ่นไม่เพียงทำให้ได้ความรู้ที่ล้ำหน้า,เฉพาะทางเท่านั้น ขณะเดียวกันการที่ได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น,เข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็ยังทำให้เข้าใจประเทศและภาษาของตนเองเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังอาจจะทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมโลกอย่างลึกซึ้งได้ ความเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายลักษณะนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบใหม่ของคุณที่จะได้รับจากการศึกษาต่อต่างประเทศ
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ