ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64112
ชื่อกิจกรรม
Storytelling
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวสุภิญญา ละอองทุมมา
สถานที่
731
รายละเอียด
ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากล และจำเป็นในการสื่อสาร ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงจำเป็นต้องส่งเสริม และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดีขึ้น ซึ่งการใช้เทคนิคการเล่านิทาน (Storytelling) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่ดีให้กับนักเรียนได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ