ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64111
ชื่อกิจกรรม
English Quiz
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาววราภรณ์ ศักดิ์รัตน์
สถานที่
732
รายละเอียด
หาข้อมูล และกิจกรรมที่สอดคล้องกับรูปแบบคำถาม ที่จะนำมาใช้ในการแข่งขันตอบปัญหา โดยกำหนดขอบเขตของรูปแบบคำถามตามกิจจกรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรและตรงกับความสนใจของผู้เรียน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ