ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64108
ชื่อกิจกรรม
Computer Design 2
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวนาฏอนงค์ ญาติบรรทุง
สถานที่
131
รายละเอียด
ศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบภาพกราฟิก มีทักษะในการตัดต่อภาพหลายภาพมารวมเป็นหนึ่งภาพหลักๆ และทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (35)

กลับ