ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
64103
ชื่อกิจกรรม
เย็บปักถักร้อย
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวกานดา หอมยี่สุ่น
สถานที่
526
รายละเอียด
การจัดการในกิจวัตรประจำวันของชีวิต และสามารถลงมือปฏิบัติ ซ่อมบำรุงเสื้อผ้าและเครื่องแดงทองของตนเองและคนในครอบครัว เพื่อให้มีความรู้ความสามารถนิสัยที่ดีในการซ่อมบำรุงรักษาเสื้อผ้า เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักประหยัด ดัดแปลงเครื่องแต่งกาย
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันจันทร์ (30)

กลับ